Over Artex

Bij Artex Kunstenschool Texel zit je goed voor cultuureducatie in de breedste zin van het woord: van muzieklessen, danslessen, theatercursussen, workshops op het gebied van beeldende kunst, filosofie en schrijven tot cultuureducatie op alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs op Texel.

Een aantal redenen om je hier aan te melden:

  • We werken met de beste docenten; bijna allemaal hebben ze gestudeerd aan conservatoria, balletacademies etc.
  • Onze docenten treden zelf vaak op (ook bij Artex!)
  • Jij kunt meespelen in orkesten, popbands, theaterstukken etc.
  • 2 probeerlessen muziek voor slechts € 10,- (volwassenen € 12,50)
  • Wetenschap toont keer op keer aan: kunst, theater, dans en muziek maken slim!
  • Onze cursisten geven keer op keer aan: kunst, theater, dansen en muziek maken is leuk!
Artex bloeit
Met ruim 2.700 cursisten in de vrije tijd is Artex Kunstenschool Texel met recht hét centrum voor kunsteducatie voor Texel. Het leerlingaantal is de laatste jaren aanzienlijk gestegen (van 1.300 naar 2.700) en als je dit vergelijkt met andere centra voor de kunsten hebben we een enorm leerlingenbereik. Dit betekent dat we veel mensen weten te enthousiasmeren en weten vast te houden om zich bezig te houden op het gebied van kunst(educatie). Wekelijks komen hier zo’n 500 tot 700 leerlingen over de vloer die educatie genieten op het gebied van een van de kunsten. Daarnaast hebben we docenten in dienst die structureel op alle basisscholen lesgeven. Klanttevredenheidsonderzoeken wijzen uit dat men de kwaliteit van het onderwijs zeer waardeert.

CBCT certificaat

In 2007 behaalde Artex voor het eerst dit keurmerk en was daarmee een van de eerste kunst-educatieve instellingen in Nederland die gecertificeerd werd. In 2011, 2017 en vervolgens in 2024 zijn we opnieuw gecertificeerd. Een auditoren hebben zich ook in 2022 gebogen over alle beleidsstukken, notulen, rapportages, accountantsverklaringen, publiciteitsmiddelen et cetera. Ook is er gesproken met ouders, docenten en leerlingen.  De auditoren hebben er vertrouwen in dat de intenties waargemaakt zullen worden en dat Artex in de komende periode toekomstbestendig zal zijn.

Klik hier voor het Auditrapport Certificering 2022.

Klik hier om het meeste recente Jaarverslag van Artex te bekijken.