Kunstenaar in de klas

‘Kunstenaar in de klas’ is een project dat Artex samen met PleinC (bureau voor cultuureducatie in Noord-Holland) en de basisscholen heeft ontwikkeld. Basisschoolleerlingen krijgen ieder jaar les van een professionele kunstenaar in een andere kunstdiscipline. De meesters en juffen krijgen zelf ook les. Zij leren hoe ze het beste deze lessen – samen met de kunstenaar – kunnen geven in de klas. En daarvoor moeten ze eerst zelf de kunst onder de knie krijgen onder leiding van een kunstenaar.  Na de leerkrachten zijn de leerlingen aan de beurt. De kunstenaar zal gastlessen verzorgen aan alle groepen van alle basisscholen (behalve de Vrije School). Het project wordt per school afgesloten met een tentoonstelling en waarschijnlijk een centrale expositie met werken van alle scholen in mei-juni.

Beeldende leerlijn met duurzame thema’s

Het project ‘Kunstenaar in de klas’ is een vierjarig project. Een aantal jaar terug is door diverse Texelse partijen een duurzame leerlijn ontwikkeld waarin kinderen van alles leren over water, energie en natuur. Dit nieuwe kunstproject sluit daar op aan. In het nieuwe project verwerken de leerlingen namelijk alles wat ze over natuur en energie leren in kunstwerken. Dit doen ze onder leiding van professionele Texelse kunstenaars, waarbij ieder jaar een andere discipline wordt belicht. De bedoeling is dat alle lespakketten uiteindelijk gekoppeld worden aan de website van de bestaande duurzame leerlijn: www.waddenzeeschool.nl. Door de lespakketten toegankelijk te houden kunnen leerkrachten altijd zelf teruggrijpen naar dit lesmateriaal waardoor ze handvatten hebben om beeldende vorming een permanente plek te geven in het onderwijs.

Opbouw jaren:

  • jaar 1: aquarelleren
  • jaar 2: ruimtelijk vormgeven o.a. vormen: klei, was, papier-maché, assembleren met gevonden materialen
  • jaar 3: druktechnieken
  • jaar 4: film maken

Opbouw lesprogramma:

  • workshop voor alle juffen en meesters  – lesmateriaal wordt toegelicht
  • week 1: docenten introduceren leerlingen met materiaal en techniek
  • week 2: Kunstenaar komt als gast in de klas en vangt de opdracht aan
  • week 3: docenten werken met leerlingen verder aan de opdracht
  • week 4: Kunstenaar is terug in de klas; in sommige gevallen om verder te werken aan de opdracht, in de meeste gevallen om de eindpresentatie te begeleiden