Uitschrijven

Een overeenkomst voor een jaarcursus wordt jaarlijks aangegaan en is in beginsel niet tussentijds opzegbaar. Cursusovereenkomsten worden jaarlijks op 1 juni schriftelijk of per mail verlengd en kunnen, met verrekening van reeds gevolgde cursusdagen en met inachtneming van reeds gemaakte (on)kosten en de verplichtingen jegens de andere cursisten, met een opzegtermijn van drie maanden wel tussentijds opgezegd worden. Een uitschrijving voor een cursus in het volgende jaar dient vóór 31 mei schriftelijk te worden ingediend bij de administratie van Artex (zie verder ons lesgeldreglement). Kun je door een verhuizing of door medische redenen niet meer deelnemen, dan ontvangen wij daar graag een bewijs van.

Als u zich heeft aangemeld voor een korte cursus geldt dat u het lesgeld – ondanks een eventuele afzegging – verschuldigd bent. In  bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden.

  UITSCHRIJFFORMULIER JAARCURSUSSEN ARTEX - KUNSTENSCHOOL TEXEL
   
  Gegevens van de cursist/uit te schrijven leerling:

  Aanhef

  Voor welke cursus wil je je uitschrijven?

  Ik ga akkoord met de bepalingen van het lesgeldreglement.