Zakelijk sponsoren

In het geval van sponsoring is er sprake van een zakelijk belang vanwege een concrete tegenprestatie. Zakelijke betalingen zijn als normale kostenpost volledig aftrekbaar van de bedrijfswinst, zonder drempel of maximum. De betaling heeft dus het karakter van een bedrijfslast. Artex moet overigens omzetbelasting in rekening brengen, welke voor uw bedrijf meestal aftrekbaar is.

Indien uw bedrijf een niet-zakelijke betaling aan Artex verricht, dan kan er mogelijk een beroep worden gedaan op de giftenaftrek. Deze aftrek bedraagt maximaal 50% van de fiscale winst per jaar, met een maximum van € 100.000,-.