Giften

Om de kwaliteit van het onderwijs aan Artex hoog te houden en om het een kunstenschool te laten zijn voor alle Texelaars, zijn naast de subsidies giften en bijdragen uit fondsen zeer welkom.

Dit kan gaan om materialen, vrijwilligerswerk of financiële giften. Onder bepaalde voorwaarden kunt u hier aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomsten- of omzetbelasting.

Artex wordt al jaren in haar activiteiten ondersteund door o.a. het Texelfonds, de Koninklijke TESO, het Prins Bernhard CultuurfondsStichting Samen één Texel en de Texelse middenstand.

 

ANBI
Stichting Artex Kunstenschool Texel is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit levert voor zowel particulieren als bedrijven een fiscaal voordeel op met betrekking tot schenken. Artex is bovendien vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, waardoor uw gift dus geheel ten goede komt aan Artex en de leerlingen en cursisten. Daarnaast kunnen donateurs onder voorwaarden de giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Particuliere periodieke gift in geld of in natura
Wilt u een periodieke gift aan Artex doen? Dan kunnen wij een schriftelijke overeenkomst opmaken, waarvoor wij deze formulieren gebruiken. Als de periodieke gift voldoet aan de voorwaarden kunt u deze vervolgens aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Omdat Artex een culturele ANBI-status heeft is er de mogelijkheid tot een extra aftrek, u mag de aangifte met 25% verhogen.

 

Federatie Cultuur, jaarverslagen

Als ANBI dient Artex een aantal gegevens te publiceren. Deze zijn terug te vinden op de website van Federatie Cultuur. Hier zijn ook de bestuurssamenstelling, het inhoudelijk en het financieel jaarverslag van Artex te vinden.

Meer weten over doneren, schenken en sponsoren? Neem dan contact met ons op!