Solidariteitsfonds

Artex heeft een Solidariteitsfonds ingericht dat is bedoeld om het aanbod van Artex toegankelijk te maken en te houden voor Texelaars die (tijdelijk) te weinig geld hebben. Het fonds maakt het mogelijk dat ook zij in staat worden gesteld om lessen te volgen. Het fonds kan kosten dekken van lesgeld en materialen.

Bestaande en nieuwe cursisten kunnen bij het voldoen van het eigen lesgeld vrijwillig een bijdrage aan het fonds geven. Er is keuze uit 2% of 5% van het lesgeld. Zo kan iedereen een steentje bijdragen. Samen zorgen we er dan voor dat muziek-, dans-, theater- en beeldende lessen voor iedereen toegankelijk worden. Uiteraard is het ook mogelijk om een losse donatie te doen.