Scholen

Kunst in School
Voor de (basis)scholen op Texel heeft Artex een uitgebreid pakket aan lessen en coaching:

Muziekles: alle Texelse basisschoolleerlingen krijgen muziekles van muziekvakdocent Mariken Stoverinck
Instrumentale Muzikale Vorming (IMV): leerlingen van groep 5 van verschillende basisscholen krijgen van muziekdocenten van Artex 2 x 13 weken muziekles op twee verschillende instrumenten.  De betreffende instrumenten krijgen de leerlingen in bruikleen mee naar huis.

Cultuureducatie met Kwaliteit: Sinds 2013 werkt Artex samen met Plein C en ondersteund door gemeente en provincie structureel aan cultuureducatieve programma’s voor leerlingen in het basisonderwijs. Incidenteel, op aanvraag ook bij het Voortgezet Onderwijs. Daarnaast is Artex werkgever van de Combinatiefunctionaris Cultuur voor Texel, de verbindende schakel tussen het cultureel aanbod, jeugd en jongeren. www.cultuur-kompas.nl

Waarom is kunst beoefenen zo belangrijk voor kinderen?

In een kort college legt hoogleraar Prof. Dr. Scherder uit: Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek luistert? En waarom is het belangrijk voor de ontwikkeling van onze hersenen en onze schoolprestaties?