Yasmijn Gijzenij

Yasmijn danst al van jongs af aan verschillende dansstijlen. Vanaf haar 16e geeft ze dansles. Zij studeerde af in Sport en Bewegen en heeft de opleiding Artiest & Dans in Leeuwarden afgerond, met stages bij onder andere Triade en Campingpark de Bongerd. Sindsdien werkt ze als freelance dansdocent voor verenigingen, cultuurorganisaties, stichtingen en basisscholen. Ook heeft ze verschillende projecten gedaan: D’experience (D’Drive), Frijtinker (IJlst), Dance Battle Leeuwarden en de Friese Dansdagen.

De samenwerking met Artex is een logische stap in de ontwikkeling van dansonderwijs door Yasmijn. De belevingswereld van de dansers zijn leidend. Leerlingen worden zich bewust van hun bewegingsmogelijkheden, hun talent om samen te werken en hun muzikaliteit. Ook kruipen ze letterlijk uit hun schulp, als ze merken hoe fijn het is om samen te bewegen op muziek.

Yasmijn geeft op vrijdag klassiek ballet, streetdance, moderne dans en dans fitness.