Liesje Schreuders

Drs. Liesje Schreuders studeerde literatuurwetenschap met een doctoraalscriptie over de representatie van het Italiaanse karakter in het werk van Couperus en James. Ze vervolgde haar studie in Rome. Hierna voltooide ze een master culturele antropologie en sociologie der niet-westerse samenlevingen met een scriptie over de cultuur van de Vijftigers. Ze publiceerde twee romans en verschillende korte verhalen en is oud-eindredacteur van Arabesken, het tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. Haar uitgangspunt is dat lezen genieten is en dat goed lezen nog meer genieten is!