Elina Keijzer

Elina begon op 11-jarige leeftijd met blokfluitspelen. Al snel kwam daar ook het orgel bij. Op 18-jarige leeftijd begon zij met haar blokfluitstudie bij Walter van Hauwe aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, twee jaar later gevolgd door een orgelstudie bij Jacques van Oortmerssen en Hans van Nieuwkoop. Zij behaalde haar conservatoriumdiploma’s voor de vakken: blokfluit, orgel, kerkmuziek en koordirectie. Naast haar werk bij Artex geeft ze sinds 1995 les bij Triade in Den Helder, waar ze al vele (school)projecten heeft verzorgd. Zij is cantor-organist bij de PKN-gemeente in Santpoort Noord en treedt regelmatig op als blokfluitist en organist.

Foto: Jan Zwart