Steun Artex

Steun Artex
Om de kwaliteit van het onderwijs aan Artex hoog te houden en om het een kunstenschool te laten zijn voor alle Texelaars, zijn naast de subsidies giften zeer welkom. Dit kan gaan om materialen, vrijwilligerswerk of financiële giften. Wilt u meer weten hierover? Neem dan contact met ons op!

ANBI
Stichting Artex-Kunstenschool Texel is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit levert voor zowel particulieren als bedrijven een fiscaal voordeel op met betrekking tot schenken. Artex is namelijk vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, waardoor uw schenking dus geheel ten goede komt aan Artex. Daarnaast heeft de schenker ook een belastingvoordeel over zijn gift.


Particulier schenken
Zoals gezegd hebben donateurs van Artex belastingvoordeel, voor hen geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting het bedrag met 1,25 vermenigvuldigen. De Belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. De drempel voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Het maximaal aftrekbare bedrag van gewone giften is 10% van uw drempelinkomen. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal €5.000,- van de aan Artex gedane gift. Deze extra giftenaftrek geldt met ingang van het belastingjaar 2012.

Zakelijk schenken
In het geval van sponsoring is er sprake van een zakelijk belang vanwege een concrete tegenprestatie. Zakelijke betalingen zijn als normale kostenpost volledig aftrekbaar van de bedrijfswinst, zonder drempel of maximum. De betaling heeft dus het karakter van een bedrijfslast. Artex moet overigens omzetbelasting in rekening brengen, welke voor uw bedrijf meestal aftrekbaar is.

Indien uw bedrijf een niet-zakelijke betaling aan Artex verricht, kan er mogelijk een beroep worden gedaan op de giftenaftrek. Deze aftrek bedraagt maximaal 50% van de fiscale winst per jaar, met een maximum van €100.000,-.

Sinds 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor ANBI’s. Artex dient een aantal gegevens te publiceren. Deze gegevens zijn terug te vinden op de website van Federatie Cultuur, namelijk: anbi.federatiecultuur.nl.