over Artex

kunstkeur-logo.pngBij Artex - Kunstenschool Texel zit je goed voor het volgen van kunsteducatie in de breedste zin van het woord: van muzieklessen, danslessen, theatercursussen tot workshops op het gebied van beeldende kunst, filosofie en schrijven.

Een aantal redenen om je hier aan te melden:

  • We werken met de beste docenten, bijna allemaal hebben ze gestudeerd aan conservatoria, balletacademies et cetera
  • Onze docenten treden zelf ook vaak op
  • Jij kunt meespelen in orkesten, popbands, theaterstukken etc.
  • 2 probeerlessen Muziek voor slechts € 10,-- (volw. € 12,50)
  • Wetenschappers tonen keer op keer aan: muziek maakt slim!


Artex groeit
Met ruim 2700 cursisten is Artex - Kunstenschool Texel met recht het centrum voor kunsteducatie voor Texel. Het leerlingaantal is de laatste jaren aanzienlijk gestegen (van 1300 naar 2700) en als je dit vergelijkt met andere centra voor de kunsten hebben we een leerlingenbereik om de vingers bij af te likken. Dit betekent dat we veel mensen weten te enthousiasmeren en weten vast te houden om zich bezig te houden op het gebied van kunst(educatie). Wekelijks komen er hier zo’n 500 tot 700 leerlingen over de vloer die educatie genieten op het gebied van een van de kunsten. Daarnaast hebben wij docenten in dienst die structureel op alle basisscholen lesgeven. Klanttevredenheidsonderzoeken wijzen uit dat men de kwaliteit van het onderwijs zeer waardeert.

Keurmerk
In 2007 behaalde Artex voor het eerst dit keurmerk en was daarmee een van de eerste kunst-educatieve instellingen in Nederland die gecertificeerd werd. In 2011 zijn we opnieuw gecertificeerd. Een audit-commissie heeft zich gebogen over alle beleidsstukken, notulen, rapportages, accountantsverklaringen, publiciteitsmiddelen et cetera. Ook is er gesproken met ouders, docenten en leerlingen.  De auditcommissie concludeert o.a.: Artex komt over als een goed in de samenleving ingebedde instelling, met een transparant en helder communicerend management en met een toegewijd team. Zowel medewerkers als klanten zijn sterk op elkaar betrokken hetgeen leidt tot korte, informele lijnen en snelle en accurate reacties op feedback vanuit de omgeving.
KunstKeur garandeert klanten dat de aanbieder of instelling voldoet aan vijf zekerheden (zie verder www.kunstkeur.nl):
· heldere afspraken
· planmatige aanpak
· bekwaam personeel
· uitdagende leeromgeving
· klantevaluatie

>> Kijk hier voor het Auditrapport Certficering 2011

>> Kijk hier voor het Jaarverslag 2014/2015